מועצת שפ"ע

מועצה לשלום פנימי ועולמי

מועצת שפע - עם כיתוב.jpg

עם היווסדות בית חולמים, כונן ניב אגם, מייסד ויו"ר העמותה את מועצת שפ"ע - מועצה לשלום פנימי ועולמי.

המועצה היא גוף רוחני מלמד ומייעץ למוסדות השלטון, לארגונים וליחידים המעוניינים בטיפוח תרבות של חמלה ואי-אלימות, ביצירת שיח מקרב ומגשר בין הדתות,בשמירה על ערכי דמוקרטיה וזכויות אדם ובהגנה על הסביבה.

 

ההשראה להקמתה שאובה מדוגמאות שונות בעולם, היסטוריות ועכשוויות, בהן קיימת הנהגה רוחנית הפועלת בשותפות וביחסי גומלין עם ההנהגה הפוליטית והכלכלית. בדומה לסנהדרין, שאת הבסיס לה נטלו חז"ל מ-70 הזקנים שסייעו למשה רבנו, כך גם מועצת שפ"ע תמנה בהרכבה המלא 71 חברות וחברים. המועצה תורכב ממורות ומורי רוח ממסורות שונות, בעלי ובעלות זיקה ועשיה חברתית-פוליטית.