top of page

תכנית
16 הקווים המנחים

16Guidelines.jpeg

תכנית 16 הקווים המנחים הבינלאומית (16G) מבוססת על רעיון פשוט – בידינו לשנות את הדרך שאנו חו׊׉ את העולם באמצעות הרהור מעמיק והתמרת הדרך שבה אנו חושב׊׉, פועל׊׉, מתייחס׊׉ לזולת ומוצא׊׉ משמעות.

16 הקווים המנחים הם ערכים אוניברסליים שעוזרים לנו להתפתח ולהיות לבנ׊׍ אדם אכפתי׊׉ וחומל׊׉ ולחיות חיים משמעותיים.
אלפי ׭נשים סביב העולם מצאו שהלימוד והתרגול של התכנית הובילו לאושר והגשמה בחייה׋ האישיים והמקצועיים. התוכנית, שהושקה ב-2006 על ידי הארגון לפיתוח חמלה וחכמה (FDCW) ופרוסה ב-22 מדינות ברחבי העולם הובאה לארץ ב-2021 על-ידי עמותת "בית חולמ׊׉".

הדרך בה אנו מוצא׊׉ משמעות

שאיפות

ערכים

שירות

אומץ

הדרך בה אנו מתייחס׊׉ לזולת

כבוד

סליחה

הכרת תודה

נאמנות

הדרך בה אנו פועל׊׉

טוב לב

כנות

נדיבות

דיבור מטיב

הדרך בה אנו חושב׊׉

ענווה

סבלנות

שביעות רצון

חדווה

אימפקט

פריסה עולמית

מאז 2020
גם בעברית וערבית

מגוון שפות

בעולם

מאז 2006

מעל
2000 ׭נשים
150 מנח׊׉
20 מדינות

בישראל

מאז 2020

70 ׭נשים
15 סדנאות
25 מנח׊׉

bottom of page