top of page

תרומות

לתרומה בהעברה בנקאית

העברה בנקאית בכל סניפי הבנקים עבור:
"עמותת בית חולמים"
בנק הפועלים, סניף לב דיזנגוף (681),
חשבון 614099

לתרומה בהמחאה

שלחו לפקודת:
"עמותת בית חולמים" למוטב בלבד.
רחוב גאולה 21, דירה 1, תל אביב, מיקוד 6330423

לתרומה בכרטיס אשראי

bottom of page