top of page
Snowflakes 2.png

                כשחולמים לבד, חולמים.
כשחולמים ביחד -
             מתעוררים.

בית חולמים

עמותת בית חולמים פועלת בתחומי הרוח והחברה לבניה מחדש של הסולדיריות החברתית. באמצעות שילוב של פילוסופיות ופרקטיקות מערביות ומזרחיות ומודלים מקצועיים חדשניים ואקטיביסטיים שפיתחה, פועלת העמותה לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות.

אודות

מטרות העמותה

חתירה אקטיבית למען צדק חברתי ולשמירה על ערכי דמוקרטיה וזכויות אדם.

יצירת שיח מקרב ומגשר בין מערכות האמונה השונות.

לפעול לטיפוח תרבות של חמלה ואי-אלימות.

חינוך לאורח חיים בריא ושמירה על איכות הסביבה​​.

להקים רשת של
"בתי חולמים": מרכזים רוחניים לריפוי והחלמת גופנפש.

מה אנחנו עושים

מועצת
שפ״ע

Shefa.png

מועצה רוחנית
לשלום פנימי ועולמי

בית הספר
לאקטיביזם חומל

בית־ספר לפיתוח והטמעת תוכניות  חברתיות חדשניות ואקטיביסטיות

קסם
חברתי

קהילות סיוע מחוללות-שינוי

תנועה חברתית להפגת הבדידות ולסיוע ל׭נשים החי׊׉ בעוני

bottom of page