מכון נלנדה הישראלי, אשר פועל במסגרת עמותת בית חולמים, מציע תוכנית לימודים מקיפה ומעמיקה בתיאוריה ובפרקטיקה הבודהיסטית. המכון נוסד בשנת 2019 על-ידי ד"ר קרן ארבל, ד"ר בועז עמיחי וד"ר אסף סטי אל-בר, אשר משלב׊׉ בחייה׋ את הלימוד התיאורטי והמחקר עם תרגול קפדני והיכרות נרחבת עם מסורות בודהיסטיות שונות. המכון שואף לחבר את שני אפיקי הלימוד האלו, העיוני והתרגולי, באופן הרמוני, ולהנגיש׋ עבור קהל המתרגל׊׉ הישראלי׊׉. להשקפת מייסדי המכון, התרגול מעמיק מתוך לימוד עיוני רחב אופקים. באותה מידה, הם מאמינ׊׉ כי אין טעם בלימוד העיוני בלבד, אם הוא אינו מלווה בתרגול הלכה למעשה ואימון התודעה בהתבוננות מדיטטיבית. כך הלימוד יכול להפוך לתבוּנה (ולא רק לידע), שממנה יכולה לנבוע חוכמה משחררת. להבנת׋, מרבית הטקסטים הם למעשה הנחיות לתרגול, וכך ה׋ בוחר׊׉ לקרוא אותם וללמד אותם.
במסגרת תוכניות הלימודים המוצעות במכון, מתקיימים ימי לימוד ותרגול ארוכים, המאפשרים התמסרות וחוויה אישית של החומר הנלמד. התוכניות משלבות לימוד עיוני, קריאה בטקסטים מקוריים, דגש רב על זמן תרגול וליווי אישי, הכל בקבוצה איכותית של מתרגל׊׉ ותיק׊׉ ומסור׊׉ לדרך.