מסע הקסם בתמונות

ישיבת צוות במאהל ארלוזורוב - 23.9.12 
יום הכשרה ב"בית העם" (רוטשילד 69 בתל-אביב) - 8.12.12

  צילום: איריס אגם-כוכבי

יום גיוס משתתפים ב"סיוע המשפטי" בתל-אביב - 5.2.13

 צילום: זיו שנהב

אסיפה מכוננת ב"קמפוס ברושים" בתל-אביב - 26.2.13
האירוע השנתי הראשון על החוף ביפו- 14.7.15

 צילום: יוסי הופר ז"ל ומרטין קיאל

ביקור במאהל ארלוזרוב - 23.11.15